Truckkort i Uppsala enligt TLP10

Jag heter Per-Magnus Grönlund och driver företaget Wånö Utbildning AB som inriktar sig på förarutbildningar för truck, hjullastare C2, fyrhjuling, snöskoter samt HLR-utbildningar.

Företaget har instruktör som tecknat avtal med TYA om truckutbildning.
Vi har även MA certifierade instruktörer.

I våra utbildningar ligger fokus på säkerhet och ekonomi för både arbetsgivare och förare.

Per-Magnus truckinstrucktör Uppsala
Per-Magnus truckinstrucktör Uppsala


Kommande kurstillfällen:

Inga inplanerade kurser för närvarande.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen

3kap, 3§ och AFS 1993:3Truckar:

 

"Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet."

"Lämplig utbildning (för truckföraren) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan."

Gilla oss på Facebook så får du automatisk uppdatering när vi lägger ut en ny kurs.